Frå midten av 1800-talet og fram til ca 1920 utvandra ein stor del av folket i Sauherad til Amerika.

Arnt Håtveit har skrive bok om Pionertida 1843-1865 som også inneheld meir enn 2.100 namn på dei som er identifisert som utvandrarar frå Saude og Nes i perioden 1843 til 1914. Boka er utgjeve av Sauherad Historielag og er å få kjøpt - Ta kontakt med styret i historielaget.

Men, du kan også lese boka digitalt på Nasjonalbibliotekets heimesider: 

http://www.nb.no/nbsok/nb/1763e9af684072b93e6d7058225dee2e?index=1#0

Tabell dei som utvandra

framside utvandrarar   arnt htveitframside utvandring   hallgrim hydal