Onsdag 15 februar hadde vi årsmøte på Kjernehuset på Gvarv med 38 frammøtte, både medlemmer og gjester. Årsmeldinga for 2016, som du kan lese under menypunkt "Om oss", blei gjennomgått og kommentert. Økonomien er god, og plan med budsjett for 2017 blei presentert og diskutert. Valget gav dette resultatet:

 • Styreleder Eivind Lønheim
 • Styremedlem og sekretær Ole Thor Ripegutu
 • Styremedlem og kasserer Asbjørn Dyrud
 • Styremedlem Peder Rekkedal
 • Styremedlem Toril Knutson
 • Styremedlem Nils Olav Haugen
 • Varamedlem Hans Aaraas
 • Varamedlem Sveinung Lindtveit
 • Valgnemnd og revisor Kittil Dyrud
 • Valgnemnd og revisor Torstein Fosstveit
 • Representant til Sauherad lokalhistoriske arkiv Torstein Fosstveit

Norunn Haugholt gjekk ut av styret og blei takka med gode ord og blomster.

Etter årsmøtet heldt historikaren og journalisten Halvor Tjønn eit engasjert og interessant foredrag om sagahelten og den store skalden Egil Skallagrimsson. Det blei stort engasjement og mange stilte spørsmål.

Med helsing,

Styret i Sauherad historielag