Her finn du årsmeldingane frå styret i Sauherad Historielag for fleire år tilbake. Desse årsmeldingane fortel om kva Sauherad historielag har hatt for oppgaver i desse åra:

Årsmelding for 2016

Årsmelding for 2015

Årsmelding for 2014

Årsmelding for 2013

Årsmelding for 2012

Årsmelding for 2011

Årsmelding for 2010

Årsmelding for 2009

Årsmelding for 2008

Årsmelding for 2007

Årsmelding for 2006

Årsmelding for 2005

Årsmelding for 2004