I vedtektene har Sauherad historielag  dette formålet:

§ 1   Sauherad Historielag har som føremål å arbeide for interesse og forståing for kommunens historie frå fyrste tid til i dag.

§ 2   Inntil kultursoga for Sauherad er skriven, vil ein arbeide for eit best mogleg kjeldegrunnlag for denne, primært gjennom munnleg tradisjon.

Her kan du lese heile vedtektene for Sauherad historielag: Vedtekter

Vedtektene blei sist oppdatert på årsmøtet 10 februar 2016.