Sauherad Historielag har utnevnt desse æresmedlemmene:

Utnevnt i 2011 i samband med 25-årsjubileet: 

  • Arnt Håtveit
  • Kittil Prestholdt
  • Olav Klever

Einar Kleivrud blei utnevnt til æresmedlem på årsmøtet 2013.

Gunhild Haugerud blei utnevnt til æresmedlem på årsmøtet 2015. Her saman med ordfører Hans Sundsvalen:

  • ordfrer og gunhild
I 2015 døde 3 æresmedlemmer:
  • Gunhild Haugerud døde 13. august 2015. Les minneord frå styret her.
  • Arnt Håtveit døde 1. oktober 2015. Les minneord frå styret her.
  • Kittil Prestholdt døde i november 2015. Kittil var ein av stiftarane av Sauherad historielag i 1986 og blei valgt inn i styret som sekretær.
  • Vi er takksame for den store innsatsen alle har gjort for Sauherad historielag.

I samband med markering av Sauherad historielag 30 år, blei Bjørn Holta utnevnt til æresmedlem på markeringsmøtet 7 november 2016 på Akkerhaugen skole. Her sammen med styreleder Eivind Lønheim:

2016.11.07 resmedlem Bjrn Holta