I 2014 starta Sauherad historielag og kulturminnegruppa på Gvarv eit samarbeid for kulturhistorisk skilting i Gamlegata. Sparebankstiftelsen DNB bevilga kr 100.000 til  prosjektet

Sauherad Historielag tok kontakt med Oslo Byes Vel om bruk av "Blåskilta" som er i bruk mange stader i landet og har hatt eit godt samarbeid om utforming av tekstar til skilt på utvalgte hus i Gamlegata. I tillegg er det planlagt ei informasjonstavle.

Prosjektet har dratt ut i tid, men det blir jobba med nye skilt og informasjonstavle for oppsetting i 2017.