Sauherad historielag laga i 2015 ein liten folder om Gvarv og Gamlegata. Her er avsnittet om kunstnermiljøet på Gvarv mot slutten av 1800-talet:

 

På slutten av 1800-tallet var det mange kunstnere som trakk mot Telemark. Her fant de natur og bondekultur som de var opptatt av å formidle som ledd i nasjonsbyggingen.

Maleren Erik Werenskiold på Gvarv

Erik Werenskiold (1855-1938) er en ruvende klassiker i norsk malerkunst. Han oppholdt seg i lange perioder på Gvarv. Der laget han bl.a. de kjente maleriene «En bondebegravelse» og «Telemarksjenter», sentrale eksempel på realistiske folkelivsskildringer. Begge henger i Nasjonalgalleriet. 

Folk fra bygda stod ofte modell for maleriene. Alle modellene i «En bonde-begravelse» er personer fra Gvarv. I dette miljøet fant han også inspirasjon til flere av illustrasjonene han gjorde til Asbjørnsen og Moes norske folkeeventyr.

Erik Werenskiold bodde i perioder på Nilsens Hotell/Gjestheim Pensjonat flere ganger. Flere andre kjente kunstmalere har også bodd på hotellet. Her nevnes: Oluf Wold-Torne (1867-1919), Thorvald Erichsen (1868-1939), Lars Jorde (1865-1939), Torleiv Stadskleiv (1865-1946), Halfdan Egedius (1877-1899).