Prosjektet med ei systematisk kulturminneregistrereing i heile Sauherad starta i 2009, og det er framleis arbeid på gang i ulike deler av kommunen.

Torstein Fosstveit har oversikt over det meste som er registrert, og legg jamnleg ut informasjon på Facebook (Sauherad før og nå): https://www.facebook.com/groups/sauherad.fn/?fref=ts

Vi kjem tilbake med meir informasjon om prosjektet!