Alle hytter og hus i Sauherad skal få fast adresse. Sauherad Historielag har blitt spurt av teknisk etat i Sauherad kommune om å gje uttale i spørsmål om nye vegnamn i Sauherad. Dette gjeld både nye byggefelt, skogbilvegar og andre vegar som må vurderast for eige namn. Nye vegnamn blir fastsett av utval for næring, plan og teknikk.

I løpet av 2016 har Sauherad Historie uttalt seg i fleire saker, og mange nye vegnamn er fastsett.